A İle Başlayan Erkek İsimleri

tarafından
652
A İle Başlayan Erkek İsimleri

İsim, bir kişiyi diğerlerinden ayıran en önemli ayrıntılardan biridir. Anne babaların en büyük telaşlarından biri de çocuklarına isim bulma telaşıdır. Bebeğe hem anlamı güzel, hem melodisi hoş, kulakta bıraktığı etki hoşa giden ve pozitif enerji yüklü isimler bulmak son derece önemli.

A İle Başlayan İsimler 1

İsim, bir ömür insanla yaşar ve herkes kendi isminin enerjisini taşır. Bebeğinize koyacağınız isme henüz karar vermediyseniz isim listesi size bir fikir verebilir. Alfabetik olarak başlayacak olursak A harfi ile başlayacağız ve bakalım A harfi altında hangi isimler saklı…

Abakay : bir Türk boyunun adı

Abay : ustalık, beceri, hüner

Abdullah : Allah’ın adamı- Allah’a ait olan,onun yolundan giden kişi

Abidin : Dua eden / Duacı

Acar : güçlü, gürbüz, dinç, iriyarı, yiğit, atılgan, gözüpek, kabaday, çalışkan, Becerikli, çevik, tezcanlı, açıkgöz, zeki, yeni

Acaralp : güçlü, yiğit

Acarbay : güçlü ve zengin kimse

Acarbey : güçlü bey

Acarer : yiğit erkek, yürekli er, gözüpek erkek

Acarkan : güçlü, gözüpek, atılgan

Acaröz : özü yiğit, özü güçlü, yiğit kimse, yiğit özlü

Acarsoy : yiğit soy, güçlü soy, gözüpek soy

Acartürk : yiğit Türk, gözüpek Türk, güçlü Türk, becerikli Türk, çalışkan Türk

Acatay : güçlü tay

Acun : sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

Acunal : evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

[reklam id=1]

Acunalp : dünya yiğidi

Acuner : dünya eri, dünya yiğidi

Acunseven : dünyayı seven, evreni seven

Açıkalın : alnı açık kimse, açık alınlı kişi, temiz kişi

Açıkgün : güneşli gün, bulutsuz gün

Adal : iyi bir ün kazan, adın yayılsın

Adalan : adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

Adalır : adlanır, ad alır, bilinir

Adar : Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

Adaş : adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam

Adıgün : (gündüz doğan çocuğa verilir) adı aydınlık, gün gibi olan

Adısönmez : adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

Adıvar : adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

Adil : Adaletli / Hakça davranan

Adlığ : adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Adsay : 1434’te öldüğü bilinen Moğol hakanlarından biri

[reklam id=1]

Affan : Kendini kötülüklerden uzak tutan

Afşar : eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı

Afşın : bkz. Afşin

Afşin : Tuğrul bey ve Alpaslan döneminde Anadolu’nun ele geçirilmesinde Yeri olan ünlü Türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı

Agah : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık

Ağa : büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse, eski Türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san

Ağabay : ağa ve çok varsıl kimse

Ağan : geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

Ağaner : akanyıldız gibi güzel er, akaner

Ağarantan : Işımakta olan sabah vakti, sabahın erken vakti, tan vakti, güneş doğmadan önceki vakit

Ağca : rengi beyaza yakın, beyazca akça,

Ağçelik : çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

Ağer : temiz kişi, temiz erkek, ak er

Ağırtaş : ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

Ağış : su buharının havaya çıkış durumu, yükseliş

Ahmet : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden /

Ahter : Yıldız

Aka : büyük, saygıdeğer kimse,ağa

Akabay : ağa, varlıklı kimse, ağaba

Akabey : varlıklı kimse, ağa ve bey

Akad : Mezopotamya’da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad

Akadlı : adı ak, soyu temiz

[reklam id=1]

Akagündüz : asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı, Aka Gündüz

Akal : beyaz ve al

Akalan : ak alan, ak meydan, beyaz alan

Akalın : temiz alın, açık alın, ak alın

Akalp : ak yiğit, ak er, temiz yiğit

Akaltan : hem beyaz hem al sabah vakti

Akaltın : beyaz altın, ak altın

Akan : akıp gitmekte olan

Akanay : akıp giden Ay

Akaner : akıp giden yiğit

Akansu : akıp giden su

Akant : beyaz yemin, ak yemin

Akar : “akmak” eylemini yapar

Akarca : akıp giden su, akan su, akarsu

Akarçay : akıp giden su, akıp giden çay

Akarsel : Akıp giden sel.

Akarsu : dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı

Akartuna : akıp giden Tuna Irmağı

Akartürk : su gibi akıcı Türk

Akasoy : ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

Akat : bkz. Akad

Akata : temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

Akatay : temiz ve herkesçe bilinen kimse

Akay : parlak ay, aydınlık, ışık Ay, dolunay adam, erkek, Kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa

Akaydın : temiz ve aydınlık, ak aydınlık

Akba : sazlık, bataklık, ağba

Akbal : ak renkte bal, beyaz bal, bir tür tatlı

[reklam id=1]

Akbaran : ak güç

Akbaş : tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

Akbaşak : ak başaklı buğday, ak buğday, gözü ekilen, kabuğu beyaz, yumuşak Bir tür buğday, ince ve sık yapraklı ak çiçekli yabanıl bir ot

Akbatu : temiz ve güçlü

Akbatur : namuslu ve yiğit

Akbay : namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi

Akbayar : namuslu, temiz ve yüce

Akbeğ : namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

Akbek : namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ

Akbel : ak, beyaz, ile “bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen “bel” sözcüğünden oluşan bir ad

Akbilge : lekesiz ve bilge, temiz bilge

Akbora : ak yel, ak fırtına

Akbudak : ak renkli budak

Akbulut : beyaz bulut, pamuk bulut

Akburç : ak renkli ak renkli kale burcu

Akburçak : bir metre boyu olabilen bir burçak türü

Akcan : temiz can

Akça : oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca

Akçakaya : oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

Akçakıl : ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

Akçal : ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

Akçalı : beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin

Akçasu : ak su, duru su

[reklam id=1]

Akçay : duru çay, ak su

Akçayel : Anadolu’nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel

Akçıl : beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl

Akçınar : bir çınar türü

Akçit : ak Güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz

Akdağ : Anadolu’nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ

Akdal : beyaz dal

Akdamar : Beyaz damar, akan damar

Akdemir : döğme demir

Akdeniz : ülkemizin güneyindeki deniz

Akdik : ak renkte ve dik

Akdiken : Gövem eriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç

Akdoğ : doğ ve ak git

Akdoğan : kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş

Akdoğdu : (beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse

Akdoğmuş : akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

Akdoğu : beyaz şafak, ak ışıklı doğu

Akdora : ak renkte dağ tepesi, ak doruk

Akdoruk : beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

[reklam id=1]

Akduman : beyaz duman

Akdur : ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak

Aker : namuslu yiğit

Akergin : ak ve olgun

Akersan : yiğit sanlı

Akersoy : namuslu ve yiğit soylu

Akgiray : temiz ve yaraşır

Akgüç : namuslu ve güçlü

Akgün : aydınlık gün, mutlu gün

Akgündüz : aydınlık gündüz

Akgüner : aydınlık sabah vakti

Akgüngör : aydınlık günler gör

Akhan : ak soylu han

Akı : eli açık, yiğit, ağa, kardeş

Akıalp : eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi

Akıman : eli açık, yiğit, yiğit kimse

Akın : düşman ülkelerine yapılan saldırı

Akınalp : akın yiğidi

Akıner : ekın eri, akın yapan er

Akıneri : akın yapan yiğit, akıncı yiğit

[reklam id=1]

Akıntan : Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen

Akil : Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan

Akkor : ışık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş

Akköz : ak renkte göz, ak kor

Akman : lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı

Akmaner : lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

Akmeriç : “ak gibi Meriç” duru sulu meriç

Akmut : lekesiz ve mutlu

Aköz : özü ak, temiz,

Akpolat : ak çelik, Manas Destanı’nda geçen bir ad

Akpulat : bkz. Akpolat

Aksal : “birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da ırmak taşıtı” demek olan “Sal” ile “ak”tan oluşmuş bir ad

Aksan : temiz, lekesiz ün

Aksay : ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer

Aksel : beyaz sel

Aksın : akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin

Aksoy : temiz soy, lekesiz soy

Aksu : kayalardan sızan tatlı ve duru su, Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı

Aksungur : atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

[reklam id=1]

Akşın : teni ve kılları ak renkli kimse

Akşin : bkz. Akşın

Akşit : ışıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu

Aktaç : gelin tacı

Aktan : aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık

Aktaş : beyaz taş, kireçtaşı

Aktay : beyaz tay; Toktamış Han’ın başkomutanı, Kırgızlardan bir boyun atası

Aktekin : ak şehzade

Akter : beyaz ter

Aktimur : dövme demir, akdemir

Aktolga : ak kargı

Aktuna : duru tuna, berrak Tuna

Aktün : aydınlık gece, ışıklı gece

Akün : Iyi ad, temiz ad, temiz ün

Akünal : temiz ün sahibi ol

Akyel : güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

Alaatin : Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

Alanay : alanları aydınlatan Ay

Alaner : alan eri, meydan yiğidi

[reklam id=1]

Alangu : altın geyik

Alatan : Güneş’in doğuşundan önceki vakit

Alaz : yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev

Alçın : al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

Aldemir : Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir

Aldoğan : bir tür doğan

Alev : yanan nesnelerin ve gazların türlü biçimlerde görünen parlak ve ışıklı dili, alaz, yalaz, yalım

Algan : ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren

Algın : sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzelAlgün kızıl gün, al renkli Güneş, kızıl Güneş

Alhan : al renkli prens

Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse

Alican : Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken

Alim : Bilim adamı, bilgin ilim bilen,ilimle uğraşan kimse

Alkan : kızıl kan

Alkım : yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı

Alkın : korkusuz, yiğit, kızıl kın

Alkor : kıpkırmızı ateş, kızıl köz

Alkun : el gün, herkes

Alp : Yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek

Alpagut : mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

[reklam id=1]

Alpağan : yiğit

Alpar : yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi

Alparslan : Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

Alpartun : yiğit ve onurlu

Alpas : kızıl pas al renkli pas

Alpat : yiğit al

Alpay : yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel

Alpaydın : yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın

Alpçetin : yiğit ve çetin kişi

Alpdemir : yiğit ve demir gibi

Alpdoğan : yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan

Alper : Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında

Alperen : yiğit ve ermiş kişi

Alpergin : yiğit ve ergin, yiğit ve olgun

Alpermiş : yiğit ve ermiş kişi

Alpertunga : Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel Türk adlarından İran mitolojisinde Afrasiyap’ın Türkçe adı. Yiğitlik simgesi

[reklam id=1]

Alpgiray : Kırım hanlarından. “Giray” Kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır

Alphan : yiğit han

Alpkan : yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan

Alpkutlu : yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit

Alpman : yiğit kimse

Alpsoy : soyca yiğit olan, soylu

Alpsü : yiğit asker, yiğit subay, yiğit er

Alptekin : Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu

Alptuğ : yiğit tuğu, yiğitlik simgesi

Alptuğrul : yiğit alıcı kuş, yiğit doğan

Alsaç : al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt

Alsan : ünlen, san, al tanın

Altan : Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi

Altaner : kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak

Altay : altın, yüce dağ, Orta Asya’daki Tanrıdağı, Tiyanşan Dağları, Asya’da bir Türk budunu

Altemur : kızıl kor durumuna gelmiş demir

Altınay : altından yapılmış ay

Altıner : altın gibi değerli kimse

Altınöz : özü altın gibi olan kimse

Altınsoy : çok değerli soy, altın gibi soy

Altıntuğ : çok değerli tuğ

Altuğ : al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu

[reklam id=1]

Altuna : al renkli Tuna, Kızıl Tuna

Altunay : altından yapılmış Ay altın Ay

Altunç : kızıl tunç

Altuner : çok değerli kimse, altın yiğit

Altunhan : Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı

Altuntaş : Üçüncü Harzem Devleti’ni kuran kişi

Amaç : ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek

Andaç : anı için verilen şey, armağan, anı

Andak : ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar

Anı : yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra

Anıl : (“anılmak”tan buyruk) “unutulmayasın, sonsuza değin anılasın”, sakin, yavaş, ağır, amaç, erekAnsı unutma, herzman an, her zman anımsa

Ant : Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme

Apa : büyük kız kardeş, abla

Apaydın : ışıklar içinde, çok aydınlık

Arabul : arabuluculuk yap, iki yanın arasını bul, ara ve bul

Aral : Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar

Aran : ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak

Aras : Doğu Anadolu’da bir ırmak, Erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal

Arat : yürekli kişi, yüreklilik

Arbas : çok güçlü erkek

Arbaş : mavi gözlü ve sarı saçlı erkek, yaramaz

Arca : çam, çam ağacı, temiz

Arda : Halef, ardından gelen

[reklam id=1]

Ardıç : güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, Çamgillerden kokulu bir ot

Ardıl : arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), Öncekinden sonra, ardından gelen

Argın : yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu

Argun : yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, Cengizhan soyunun İran’da kurulduğu İlhanlı Devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; Kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz

Argün : Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

Arhan : Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.

Arı : katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,

Arıbal : arının yaptığı bal, arı balı, tatlı kimse, hoş kimse, katışıksız, bal, temiz bal, saf bal

Arıbaş : Temiz kimse, çalışkan kimse, arı gibi çalışan baş

Arıca : temizce arı gibi

Arıcan : temiz kimse

Arıç : dirlik, düzenlik, barış

Arıel : dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el

Arıer : temiz er, katışıksız, er, temiz kimse

Arığ : arı, temiz, saf, katışıksız, eti yağı erimiş, arık zayıf

Arıhan : bkz. Arhan

Arık : eti yağı erimiş, zayıf

Arıkal : temiz kal

Arıkan : saf kan, temiz kan, soylu kan

Arıker : temiz kimse, çelimsiz erkek

Arıkut : temiz ve kutlu

Arıman : dürüst ve temiz kişi

[reklam id=1]

Arın : temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş

Arınç : erinç, huzur, barış

Arısal : arı gibi çalışkan

Arısan : adı, sanı temiz kimse

Arısoy : katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse

Arısu : katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su

Arış : kağnı otu

Arıt : arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır

Arıtan : temiz bir duruma getiren, temizleyen

Arıtaş : temiz taş

Arıyüz : temiz yüz, temiz yüzlü

Arkadaş : birb,rlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, bir işte birlikte bulunanlardan her biri, dost, yardım eden ve arka çıkan, destek olan kimse, kendisiyle yakınlık kurulan, kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimse

Arkan : arı kan, temiz kan, soylu kan

Arkın : arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arkun : bkz. Arkın

Arkut : temiz ve uğurlu arı ve kutlu

Armağan : birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek İçin verilen şey ödül

Arman : Istek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan

Arol : arı ol, çalışkan ol

[reklam id=1]

Arpad : Macaristan’ı ele geçiren, Macaristan’daki Fin Uygur halkının önderi, Arpadlar Hanedanının kurucusu

Arpağ : büyü sihir,

Arpak : bkz. Arpağ

Arpat : bkz. Arpad

Arsal : arı gibi, arısal, kumral

Arsan : yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san

Arsen : kurtuluş

Arslan : aslan

Arslaner : aslaner

Arsoy : arısoy

Arsu : arısu

Artaç : Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden

Artam : Iyilikçilik, doğruluk, yiğitlik gibi övgüye değer niteliklerin genel adı, erdem

Artuk : artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü Selçuklu emiri

Artun : kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı

Artunç : arı tunç, katışıksız tunç

Aru : arı, katışıksız temiz

Arukan : soylu kan, temiz kan, arı kan

Arun : bkz. Arın

Aryüz : temiz yüz, arı yüz, temiz yüzlü

Arzık : dine çok bağlı kimse, uysal, iyi huylu

[reklam id=1]

Asal : bir şeyde öğe olan, temel

Asena : güzel kız dişi kurt

Asıl : başlıca, başta gelen, bir şeyin kendisi, başkası değil, kök, köken, gerçeklik

Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Asil : Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan

Aslan : etoburlardan, yırtıcı ve güçlü orman hayvanı, yürekli, yiğit, güçlü kimse

Aslaner : yiğit erkek, yiğit kimse, aslan gibi kimse

Asu : pek yaramaz çocuk, van yakan hırçın,

Asutay : yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk

Aşan : öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında Geçen bir ad

Aşar : aşıp gider, öte yana geçer,

Aşkın : çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar, ışkın

Aşkınay : aşıp gitmekte olan, Ay, yeni Ay, ışkın Ay

Aşkıner : üstün er, üstün kimse

Aşkun : bkz. Aşkın

Ata : Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge

Atabay : saygıdeğer ve varsıl kimse, Seçuklular döneminde bir unvan, atabey

Atabey : bkz. Atabek

Atacan : hoşgörüsü olan kimse, babacan

Ataç : atalardan sürüp gelen

Atadan : atalardan sürüp gelen, ataç

Ataeli : ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer

Atahan : büyük yönetici, ata durumundaki han

Atak : atılgan yiğit, yürekli

Atakan : atalardan gelen kan

Ataker : atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atakol : atılgan ol

[reklam id=1]

Atakul : ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala

Atalay : benim atam

Ataman : ata, ata kişi, başkan bağbuğ

Atamer : “benim atam er kişidir”, yiğit atam

Ataner : “senin atan er kişidir, yiğittir

Atanur : Atasından aldığı nuru taşıyan

Ataol : gelecek kuşaklara baba, ata olasın

Ataöv : atalar seni övsün

Atasagun : hekimlerin babası, atası

Atasay : atayı say, ataya saygı göster

Atasev : atayı, ataları, babayı sev

Ataseven : atasını, babasını seven

Atasever : atalarını seven kimse

Atasevin : atalarınla sevin

Atasoy : ata soyu, atadan

Atasü : asker babası, asker atası

Atay : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Atıf : Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atıl : (“atılmak”tan buyruk) “ileri doğru koş”, “saldır” “fırla”

Atılay / Atalay : Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atılay : Ay gibi güzel ve atılgan

[reklam id=1]

Atılgan : güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, Girişken, tez canlı

Atım : atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık

Atınç : “sevinç” “övünç” gibi sözcükler örnekleşerek “atmak” eyleminden yapılmış bir sözcük

Atik : çok hızlı davranan, çevik

Atila : bkz. Attila

Atilla / Attila : Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atilla : bkz. Attila

Atlan : ata bin, at sahibi ol

Atlı : atı olan, iyi bir adı bulunan, ünlü, tanınmış, adlı,

Atlığ : bkz. Atlı

Atlıhan : Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, Oğuz Han’ımın atası Attila hunların büyük imparatoru

Avar : VII. Yüzyıl sonuna değin Orta Avrupa’da güçlü bir devlet olarak Yaşayan bir Türk boyu

Avni : Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Avşar : bkz. Afşar

Avunç : insanı avutan, teselli eden şey

Ayalp : Ay gibi güzel ve yiğit

Ayanç : saygı

Ayas : duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayata : eski Türklerin inanışına göre gökyüzünün ikinci katında oturan tanrı, Ay tanrısı

Ayataç : Ay’a taç olan kimse

Ayaydın : çok aydınlık, Ay gibi aydınlık, ay ışığı

Ayaz : duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk

Aybar : insanda saygı uyandıran görünüş, görkem

Aybars : Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila’nın amcasının adı)

Aybay : Ay kadar güzel ve zengin

Aybek : Hindistan’da saltanat süren Raziye Hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı Kutluğ Han

Ayberk : Ay kadar güzel olan

[reklam id=1]

Aybey : Ay gibi doğan erkek, bey

Aybora : Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına

Ayca : yüzü Ay gibi aydınlık ve güzel olan

Aycan : Ay gibi kimse, Ay ve can

Ayçetin : Ay kadar güzel ve çetin

Aydan : Aya benzer, ay gibi aydınlatan

Aydar : Manas Destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem

Aydemir : doğtamacı keseri, Ay biçiminde bir balta

Aydeniz : Ay ile deniz

Aydın : Beyni çağdaş düşüncelerle aydınlanmış, bilgili kişi

Aydınalp : aydınlık ve yiğit

Aydınay : her yeri aydınlatan Ay, aydınlık Ay, parlak Ay

Aydıner : aydınlık yüzlü kimse

Aydıntan : ışıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti

Aydinç : Dinç Ay, Ay gibi güzel ve dinç

Aydoğan : Ay gibi doğmuş olan

Aydoğdu : Ay gibi doğmuş olan, Ay gibi doğan

Aydoğmuş : Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan

Aydolun : Ay’ın on dördü, dolunay

Aygen : gönül arkadaşı, sevgili

Aygören : ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan

Aygün : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Ayhan : Ay gibi güzel ve ışıklı han

Ayık : anlayışlı, uyanık, açıkgöz, zeki

Aykaç : güzel söz söyleyen, ozan

Aykan : Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı

Aykul : Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu

Aykutalp : ay kadar kutlu ve yiğit, Ertuğrul Gazi’nin yanında Anadolu’ya geçen Bir Türk komutanı

Aykutlu : ay gibi güzel ve uğurlu, uğurlu Ay

Aykün : bkz. Aygün

[reklam id=1]

Aylan : açıklık, alan, tarla, sulamakta kullanılan kuyu

Ayman : ay gibi güzel kimse

Aymete : ay ve Hun İmparatoru Mete’den oluşmuş bir ad

Aymutlu : Ay gibi güzel ve mutlu, mutlu Ay

Aypar : görkem, saygı uyandıran görünüş, aybar

Aypars : Ay gibi güzel ve pars gibi yırtıcı bkz. Aybars

Aypolat : Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam

Ayral : başkalarından değişik olan, ayrı olan

Aysal : Ay’la ilgili, Ay gibi

Aysan : Ay gibi güzel ad.

Aysen : sen Ay gibisin

Aysev : Ay’ı sev

Aysın : Ay gibi güzelsin, sen Ay’sın

Aysoy : Ay gibi güzel soy

Aysu : Ay ve su gibi güzel

Aysun : Ay gibi güzelsin, Ay’sın, ay’ı sun.

Aysuna : Ay ve suna gibi kimse

Aysunar : Ay’ı verir, Ay’ı sunar

Aysungur : Ay gibi güzel, sungur, gibi, akdoğan gibi avlayıcı kimse

Ayşan : Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, Ay şanlı

Aytaç : Ay gibi taçlı

Aytan : ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

Aytar : olanları bildiren, haber veren

Aytek : Ay gibi tek olan

Aytekin : Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli Ay + Tek

Aytemur : Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam

Aytigin : bkz. Aytekin

Aytimur : Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir Türk hanı

Aytok : ay gibi güzel ve tok

Aytolun : ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay

Aytop : yuvarlak ay, nurtopu gibi

Aytun : Ay ve gece, Aylı gece

Aytuna : ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli

[reklam id=1]

Aytunca : Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli

Aytunç : Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam

Aytün : Aylı gece

Aytürk : Ay gibi güzel ve Türk gibi güçlü

Ayverdi : Ay’ın verdiği kimse, Çağatay oymağından birinin adı

Ayyüce : yücelerdeki Ay

Azim : Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli

Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Azmi : Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi

Azrak : çok az bulunur, değerli

A İle Başlayan Kız İsimleri