Alzheimer Tedavisi

tarafından
332
Alzheimer Tedavisi

Alzheimer tedavisi, Alzheimer günümüzün en büyük sağlık sorunlarından birisi. En karakteristik özelliği de unutkanlık olan Alzheimer hastalığının kontrol altına alınabilmesinde, aslında her hastalıkta önemli olan şey, yani erken teşhis ve tedavi son derece önemli rol oynuyor.

Bu şekilde hastalığın gidişatı yavaşlatılabiliyor ve belirtiler de silikleştirilebiliyor. Ama her unutkanlığın altında Alzheimerin izlerini aramak da yanlış elbette.

Toplum dilinde daha çok “bunama” olarak adlandırılan demans; ilerleyen yaşla birlikte beyin fonksiyonlarında meydana gelen bozukluk ve hasarların genel anlatımıdır. İşte bunun en sık karşımıza çıkan şekli de Alzheimerdir. İlerleyen yaşla birlikte fazlalaşan unutkanlıklar, genetik yatkınlıklar başta olmak üzere pek çok faktöre bağlı olarak gelişir ve telafisi olmayan noktalara ulaşır.

[reklam id=1]

Gün geçtikçe ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer hastalığında, konuşma ve hafıza gibi fonksiyonlarda bariz problemler yaşanır. Alzheimer hastaları gündelik işlerini ilerletemez; kendi bakımlarını ve temel gereksinimlerini halledemez hale gelirler.

Alzheimer sıklıkla 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülmeye başlar. Cinsiyet ayırmayan bir hastalık olsa da Alzheimer daha çok kadınları seçer ve etkisi altına alır. Ama bu rahatsızlık illa ki 65 yaşı beklemeyebilir. 40’lı ve 50’li yaşlarda da belirebilir.

Alzheimer Tedavisi 3

Alzheimer hastalığı tedavisi bu hastalıktaki en can alıcı ve vurucu konulardan birisidir. Erken, orta ve ileri olmak üzere 3 aşamadan geçen Alzheimerda, erken evredeki bulgular genelde kişide şüphe uyandırmaz, basit ve doğal unutkanlıklar olarak değerlendirilebilir. Ama eğer durumun ayırdına varılır ve erken tedaviye başlanabilirse, hastalığın ivmesi yavaşlayabilir ve ilerlemesi kontrol altında tutulabilir. Bazı belirtilerin de şiddeti azaltılabilir.

Alzheimer tanısı koymak son derece önemli bir adımdır zira bu hastalığın tanısında klinik değerlendirme çok önemlidir. Alzheimerı belirleyen tek bir test yoktur. Nörolojik anlamda muayene, kan testleri be beyin görüntüleme testleri bir arada kullanılarak tanıya gidilir. Hastanın yakın çevresindeki kişilerin gözlemleri, tespitleri bu süreçte son derece mühimdir.

Şu bir gerçek ki tıp dünyasında Alzheimer tedavisi bulundu şeklinde kesin bir cümle kurmak henüz olası değil. Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz bulunmamıştır. Eldeki günümüz tedavi yöntemleri de bu hastalığı tümden geriletecek ve yok edecek düzeyde değildir. Alzheimer ilaçları ile hastalığın gidişatı yavaşlatılıp, belirtiler azaltılabilmektedir. Amaç Alzheimer hastalarının yaşam kalitelerini biraz daha arttırmaktır.

Alzheimer Tedavisi 2

Alzheimer hastalığı tedavisinde beslenme, uyku ve enfeksiyonlara karşı geliştirilecek tedaviler de son derece önemlidir.

Hasta yakınlarına da tedavi sürecinde epey iş düşmektedir. Bu süreçte hasta yakınları hastaya güven ve sevgi vermeliler, onu yanında olduklarını hissettirmelilerdir. Alzheimer hastaları da kendi kendilerine alacakları önlemlerle hastalığın seyrinin daha hafif geçmesini sağlayabilirler.

Sözgelimi günlük rutin gerektiren işler, sürekli yanda taşınan bir deftere not alınabilir. Sağlıklı zamanlarda sürdürülen aktiviteler ve hobileri devam ettirilebilir ki bunun beynin fonksiyonlarına katkısı büyük olacaktır.

Alzheimer hastalığında hastalarda yeme problemleri ile de sıkça karşılaşılır. Hasta tabaktan yemek yemekte zorlanıyorsa elinde tutarak yiyebileceği gıdalar verilebilir.

Alzheimer Tedavisi 1

Alzheimer bitkisel tedavi ile de yatıştırılıp hızı yavaşlatılabilir. Bunun için verilen bazı kür reçeteleri vardır ama tabii ki bu kürlerden derin mucizeler beklememek gerekir.

Tüm bunları haricinde Alzheimer hastalığı tedavisi için gereken tıbbi yöntemler hekim tarafından zaten uygulanacaktır.