Su Çiçeği Nasıl Olur?

tarafından
580
Su Çiçeği Nasıl Olur?

Suçiçeği bir virüs enfeksiyonudur ve virüsün vücuda yerleşmesi ile ortaya çıkar. Daha resmi olarak varisella-zoster virüsü (VZV) olarak adlandırılan suçiçeği virüsünün neden olduğu yaygın bir çocukluk hastalığıydır. Günümüzde rutin olarak aşılanmamış popülasyonlarda görülür.

Su Çiçeği Nasıl Başlar?

Suçiçeği, enfeksiyon kapmış kişinin öksürük ve hapşırmalarından kolayca bulaşan, havadan geçen bir hastalıktır. Tüm lezyonlar kabarmaya kadar döküntü göründüğünden bir ila iki güne kadar yayılabilir. Ayrıca kabarcıklarla temas yoluyla yayılabilir.

Suçiçeği Nasıl Anlaşılır?

Hastalık genellikle tanı semptomuna dayanarak teşhis edilebilir. Ancak, olağandışı durumlarda, iltihaplı sıvısının veya kabuklarının polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testiyle teyit edilebilir. Antikorların test edilmesi, bir kişinin bağışık olup olmadığını belirlemek için yapılabilir.

[reklam id=1]

Hastalık, karakteristik bir deri döküntüsü ile sonuçlanır ve bu da küçük, kaşıntılı kabarcıklar oluşturur. Kabarcıkların içerleri iltihaplı sıvı ile dolar. Suçiçeğinin kuluçka süresi yaklaşık 4 gündür. Genellikle göğüste başlar, sırt ve yüz sonra vücudun geri kalanına yayılır.

Diğer belirtiler ateş, yorgunluk hissi ve baş ağrısı olabilir. Semptomlar genellikle beş ila on gün sürer. Komplikasyonlar bazen pnömoni, beyin iltihabı veya ciltteki diğer bakteriyel enfeksiyonları içerebilir. Hastalık, çocuklarda yetişkinlere göre daha sıktır. Belirtilere virüse maruz kaldıktan sonra on ila yirmi bir gün arasında başlar.

Su Çiçeği Nasıl Olur? 3

İlk evrede şiddetli kaşıntı genellikle bulunur. Kabarcıklar avuç içi, tabanlarda ve genital bölgede de görülebilir. Genellikle, hastalığın görülebilen kanıtı ağız boşluğunda ve bademcik bölgelerinde ağrılı ya da kaşıntılı olabilen küçük ülser şeklinde gelişir; iç döküntü ve harici döküntü 1 ila 3 gün önce gelebilir veya eşzamanlı olabilir. Suçiçeği belirtileri bulaştıktan sonra 10 ila 21 gün arasında ortaya çıkar. Yetişkinlerde daha yaygın bir döküntü ve uzun ateş olabilir.

İnsanlar genellikle hastalığı sadece bir kez alırlar.

Bulaşıcılık ve tüm lezyonlar normalde dört veya beş gün süren kuru kabuk haline gelinceye kadar devam eder ve bu suretle canlı virüsün dökülmesi sona erer. Durum genellikle birkaç haftada kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, döküntü bir aya kadar sürebilir, ancak bulaşıcı evre bir veya iki haftadan fazla sürmez. Herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak doktorun önerebileceği ateş düşürücüler kullanılabilir.

Su Çiçeği Nasıl Olur? 2

Suçiçeği nadiren ölümcüldür ancak erişkin erkeklerde kadınlardan veya çocuklardan daha şiddetlidir. Bağışıklığı sistemi zayıf olanlar ve hamile kadınlar ciddi komplikasyon riski altındadır. Enfeksiyon, gebeliğin ilk 28 haftasında ortaya çıkarsa, fetal varicella sendromuna yol açabilir. Fetüs üzerindeki etki, gelişmemiş parmaklar, şiddetli anal ve mesane malformesine kadar değişebilir.

Suçiçeği aşısı bebeklik ve ilkokula başlamadan önce 2 doz olarak zorunludur. Beş yıl ara ile ikinci dozun yapılması önerilmektedir. Hanehalkı temasından sonra üç gün içinde aşılanması enfeksiyon oranlarını ve çocuklarda şiddeti azaltır.

Bir suçiçeği enfeksiyonundan sonra virüs vücudun sinir dokularında uykuda kalır. Bağışıklık sistemi virüsleri uzak tutar ancak daha sonra bir yetişkinde yeniden etkinleştirilebilir ve zona olarak adlandırılan (herpes zoster olarak da bilinir) viral enfeksiyonun farklı bir biçimine neden olabilir. 60 yaş üzerindeki her yetişkinin herpes zoster aşısını olması önerilmektedir.

Su Çiçeği Nasıl Olur?

Suçiçeği yayılımı, hasta izole edilerek önlenebilir. Suçiçeği virüsü, özellikle de klorlu ağartıcı dezenfektanlara duyarlıdır. Virüslerin tümü gibi ısı ve deterjanlara karşı duyarlıdır. Cildin ılık suyla günlük olarak temizlenmesi önemlidir.

Toplumumuz içerisinde suçiçeğinin çocuklarda yaygın olması sebebi ile aileler kasten çocuklarını suçiçeği hastalığına maruz bırakabilmekte ve hasta birisi ile kasten temas sağlanmasına imkan tanıyabilmektedir. Ancak uzmanlar bunun yerine suçiçeği aşılarının mutlaka zamanında olunmuş olmasını tercih etmektedirler.