U İle Başlayan Erkek İsimleri

tarafından
468
U İle Başlayan Erkek İsimleri

U ile başlayan isimler, Kızınız ya da oğlunuz için güzel bir isim arıyorsunuz ama isim U harfi ile başlasın istiyorsunuz. Doğru adrestesiniz; zira sizin için seçtiğimiz isimler listesinde U harfi ile başlayan envai çeşit isim arasından en beğendiğinizi seçebilirsiniz. İşte U ile başlayan erkek isimleri  çizelgesi…

U İle Başlayan Erkek İsimleri 1

Uca : ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ucaer : yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin : erişimez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uçan : kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay : gökte uçan Ay gibi olan kimse

Uçanok : uçarak giden ok

Uçantekin : kanatlı şehzade

Uçantürk : havada yükselen Türk, havada yol alan Türk

Uçarer : kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçhan : uç ilde hüküm süren han

Uçkan : uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven

Uçkun : uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçman : uçan insan, pilot

Ufuk : Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır

Ugan : bkz. Ogan, Oğan

[reklam id=1]

Uğur : Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi

Uğural : uğur sahibi ol

Uğuralp : uğurlu yiğit

Uğurata : uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray : uğurlu, kutlu ay

Uğurcan : uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel : uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurol : kut getir, uğurlu ol

Uğurtan : uğur getiren şafak vakti

Uğurtay : uğur getiren, uğurlu genç

Ulaç : bağlaya, bağlayıcı, bağlaç; (mecaz olarak) yaşama bağlayan çocuk

Ulaş : (“varmak, ardından koşup yetişmek” anlamına gelen “ulaşmak”tan Buyruk) yetiş, eriş

Ulu : çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;

Ulualp : Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant : kutsal ant, büyük yemin

Ulubay : yüce ve zengin kimse

Uluç : Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)

Uluçhan : altınordu Devleti hanlarından biri

Uluer : yüce yiğit, seçkin yiğit

[reklam id=1]

Uluğ : ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu

Uluğbey : yüce bey, büyük bey; Timur’un torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi

Uluğtekin : yüce şehzade

Uluhan : yüce kağan

Ulukut : büyük ve kutsal kimse

Ulun : ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Ulunay : yüce Ay, büyük Ay

Uluöz : yüce kimse, seçkin kimse

Ulus : aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu

Ulusal : ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulusoy : yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy

Uluşahin : seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan : yüce ad, seçkin ad, yüce ün

Ulutan : yüce tan

Ulutekin : seçkin ve biricik, yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk : seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi : Yüce, yüksek

Uman : olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar : bir konu için çözüm yolu, çare; olması istenilen bir şeyi olsun Diye bekler, umut eder

Umay : Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde Zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde Uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu; tanrıça

Umur : Görgü, tecrübe

Umut : Umma, bekleme

Umutlu : umudu olan kimse

Ural : Asya’da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi’ne Dökülen bir ırmak

Uraltan : Ural Irmağı’nın ya da Ural Dağları’nın şafağı

[reklam id=1]

Uruç : İslamlığa göre, yiyip içmede belli bir süre kısıntı yapma yoluyla Tanrı’ya gösterilen kulluk, oruç

Usluer : yaramaz olmayan yiğit

Usman : usu olan kişi; akıllı kişi

Ussal : akla uygun olan, akla yatan

Utkan : ateşli kan, od kan

Utku : birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Uyar : Isteğe göre davranır uysal

Uyaralp : Isteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uygar : uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları Olan bir ülkede yaşayan

Uygu : Iki şey arasında uygunluk ilgisi

Uyguner : yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse

Uygur : VII. Yüzyılda Orta Asya’da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse

Uyguralp : Uygur yiğidi

Uysal : yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar

Uytun : kutlu, kutsal

Uz : usta, işe yatkın, becerikli

Uzalp : becerikli yiğit

Uzay : bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk

Uzbay : becerikli ve zengin

Uzcan : becerikli kimse

Uzel : usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer : becerikli yiğit

Uzgör : geleceği gçr, uzağı gör

[reklam id=1]

Uzgören : uzağı gören, geleceği gören

Uzhan : becerikli kağan; bkz. Oğuzhan

Uzman : belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen : usta kişi, becerikli kişi

Uztekin : becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk : becerikli Türk

U İle Başlayan Kız İsimleri