V İle Başlayan Kız İsimleri

tarafından
495
V İle Başlayan Kız İsimleri

Tatlı bir hüzne benzemez mi V harfi? Sonbahar gibi ağırbaşlı, vakur ve biraz buruk gibi sanki. Öyle bir esintisi, dokunuşu var gibi. Kızınız için V harfi ile başlayan  bir isim seçmek ise arzunuz, V harfiyle başlayan kız isimleri listesine göz atabilirsiniz.

V İle Başlayan Kız İsimleri

Vabile: iri damlalı yağmur

Vacibe: gerekli, lüzumlu

Vacide: vücuda getiren, yoktan var eden

Vafiye: yeter, tam sözünde duran, sözünün eri

Vahdiye: birlikte

Vahibe: hibe eden, bağışlayan

Vahide: tek yalnızca bir tane

Vakıa: vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan geçen, geçmiş olan

Vala: yüce, yüksek, şanı yüce olan

Valihe: şaşakalmış, hayret etmiş, hayran

Vamıka: aşık, seven

Varide: gelen, erişen, söylenti

Vasfiye: beyan ve tarife ait, nitelikli

[reklam id=1]

Vasıfe: vasfeden, vasıflandıran, bir şeyin mahiyeti, sıfatı, tabiatı, karakteri ile bunların tarif ve sayılması

Vasıla: ulaşan, kavuşan, yetişen

Vassale: eski yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli

Vasile: ulaşan, kavuşan, yetişen

Vaize: dinsel öğütlerde bulunan kimse

Vazahat: vazıhlık, açıklık

Vecahet: zenginlik

Vecazet: sözün, veciz kısa oluşu

Vecdet: zenginlik

Vecdiye: coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan

Vechiye: yüzle ilgili, yüze ait

Vecne: yanak yumrusu, elmacık

Vecibe: ödev, boyun borcu, vazife

Vecihe: güzel görünüşlü

Vecihiyye: özel isim

Vecize: derin anlamlı, özlü, güzel söz

Veda: ayrılırken söylenen selamlama sözü, ayrılma, ayrılış

Vedia: korunması için bırakılan emanet

Vedide: sevgisi çok olan

Vefia: verdiği sözü yerine getirme

Vefika: uygun, aynı fikirde, yoldaş

Vefire: çok, bol

[reklam id=1]

Vehbiye: tanrı vergisi, doğuştan

Vehbiyye: Allah’ın ihsanı sonucu olan, Allah vergisi, fıtri

Velaya: ermiş kadınlar

Velayet: velilik, ermişlik, veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı, başkasına sözünü geçirme, dostluk, sadakat

Velud: doğurgan, çok doğuran

Velide: yeni doğmuş çocuk, cariye

Velime: düğün ziyafeti, evlenme, düğün

Veliye: ermiş, evliya kadın

Venüs: bir gezegen, çoban yıldızı, aşk tanrıçası

Vera: alem, kainat, haram ve günahtan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, dürüst, haklı

Verda: gül

Verdinaz: nazların gülü

Verka: yabani güvercin

Verziş: çalışma, işletme, çalışmış

Vesamet: güzellik

Vesika: inanılacak sağlam delil,belge

Vesile: yol, araç, bahane, neden, sebep, kavuşma

[reklam id=1]

Vesime: hoş, güzel

Vezime: hediye

Vezire: idareci kadın, komutan

Vicdan: iyiyi kötüden ayırmaya yarayan şuur, ahlak, kişiyi davranışları hakkında yargıya iten güç

Vidade: sevme, sevgi, dostluk

Vildan: kullar, köleler, yeni doğmuş çocuklar

Vira: durmadan, aralıksız, sürekli

Vuslat: sevgiliye kavuşma, kavuşma, yetişme, ulaşma

Vüreyka: yaprakçık, küçük yaprakçık

V İle Başlayan Erkek İsimleri