Z İle Başlayan Erkek İsimleri

tarafından
2
Z İle Başlayan Erkek İsimleri

Geldik alfabenin son harfine. Z harfi ile başlayan isim adedi oldukça fazla. En çok kullanılanlardan ve bir çocuğa isim olarak verilebilecek manaları taşıyan isimleri bir araya getirdik. Z ile başlayan erkek isimleri huzurlarınızda…

Z İle Başlayan Erkek İsimleri 1

Zafer :Başarmak, amaca ulaşmak, düşmanı yenme, üstün gelme

Zabit :Askere kumanda eden rütbeli asker

Zade : Evlat, oğul

Zafer: Amaca ulaşma, başarı

Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen

Zahid: Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terk ederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.

Zahir: Parlak yıldız

Zahit: Dince yasak olan şeylerden sakınan

Zahit: Günahtan kaçınan

Zahrettin: Dinin zerresi, Dinin çekirdeği

Zaim: Kefil, şah

Zakir: Zikreden

[reklam id=1]

Zal: İran’da eskiden kalma mitolojik bir savaşçı. Aynı zamanda horoz ibiği anlamında da kullanılıyor

Zarife: Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.

Zati: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.Özle ilgili

Zayi: Kayıp, yitik.

Zebih: Kesilmiş veya kesilecek kurban. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed’in babası Hz. Abdullah’ın lakabı

Zekai: Zeka ile ilgili

Zekeriya: Erkek, bir peygamber

Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan

[reklam id=1]

Zemherir: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış

Zerak: Mavi, gök renkli

Zerare: Saçıntı, saçılan şey

Zeren: Kavrayışlı, zeki, akıllı, uyanık

Zerişte: Altın tel, sırma

Zerka: Gök gözlü. Gök mavisi

Zerver: Altın yaldızlı olan

Zevahir: Parlak yıldızlar

Zeval: Yerinden ayrılıp, gitme. Zail olma, sona erme.

[reklam id=1]

Zevkan: Zevk bakımından, zevkçe

Zevra: Dicle nehri. Bağdat şehri.

Zeycan: Candan, cana yakın

Zeynel: Zeynelabidin’in kısaltılmışı

Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü

Zeynettin: Dinin zineti, süsü

Zeyni: Süsle, bezekle ilgili

Zeynullah: Allah’ın süsü

Zeyrek: Eli uz; akıllı; uyanık; anlayışlı

Zeyyat: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse

Zihni: Akılla ilgili

[reklam id=1]

Zikra:  Anma, hatırlama. İbret, örnek.

Zikri: Anma ile ilgili

Zinde: Diri, yaşayan, canlı

Zirve: Doruk, tepe noktası

Zişan: Şanlı, şerefli, canlı

Zivekar: Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi

Ziver: Süs, bezek

Ziverbey: Süs, bezek

Ziya: Aydınlık, nur

Ziyaettin: Dinin ışığı, aydınlığı

Ziyat: Fazlalık, çokluk

Zobu: Zor, sıkıntılı. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.

Zoral: Zor al

[reklam id=1]

Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan

Zuhur: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme

Zuhuri: Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.

Zübeyir: Akıl, yazılı küçük şey

Zühal: Satürn

Zühdi: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren

Zühtü: Her türlü zevke karşı koyup kendini ibadete veren

Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs

Zülfikar: Hz. Peygamberin Hz. Ali’ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç

Zülfü: Zülfikârla ilgili

Zülkarneyn: İki boynuzlu, Kuran’da adı geçen nebi veya peygamber

Z İle Başlayan Kız İsimleri