Alzheimer Belirtileri

tarafından
956
Alzheimer Belirtileri

Alzheimer belirtileri, hafıza kaybı, yakın geçmişte yapılan şeyleri unutma, gündelik işler yapmada zorlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan ama en karakteristik kısmı “unutkanlık” olan Alzheimer hastalığı pek çok kişiyi tehdit ediyor ve sağlıklı insanlara bile “Ya bir gün benim de başıma gelirse” düşüncesiyle korku veriyor.

Alzheimer, ilerleyen bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı belirtileri ortaya çıktığında pek çok kişi bunu normal yaşlanma sürecinin getirisi olarak kabul eder ve üzerinde durmaz. Bazıları da bu belirtileri hastalık belirtisi olarak dikkate alır ve tıbbi çözüm arayışına girerler.

Alzheimer bulgularının depresyon  yahut başka hastalıklara bağlı olduğunu anlayabilmek adına hekim görüşü oldukça önemlidir. Alzheimer sık rastlanılan bir rahatsızlık ve hakkında pek çok soru sorulmaktadır. Alzheimer kaç yaşında başlar bu sorulardan sadece birisi.

[reklam id=1]

Araştırmalara göre 65 yaş üzerindeki kişilerin %5’inde, 80 yaş üzerindekilerin %20’sinde ve 90 yaş ve üzerindekilerin %30’unda Alzheimer görülmektedir. Alzheimer hastalığı 60 ila 65 yaşından sonra belirmeye başlar. Ancak hastalığın, beyindeki temellerini 40’lı yaşlarda attığı söylenebilir.

Bu yaşlardan itibaren beyinde biriken istenmeyen proteinler belli bir sınıra geldiğinde hastalık da artık iyiden iyiye kendini belli etmeye başlıyor. Araştırmalar, 65 yaşından sonra her 100 kişiden 5’inin Alzheimer hastası olduğunu kanıtlıyor.

Alzheimer başlangıcı belirtileri üzerinde durmamız gerekirse hangi başlıklardan söz edebiliriz bir bakalım…

Alzheimer Belirtileri 1

Demans, yani bunama yaşayan insanlarda ilk belirtilerden birisi de günlük rutin işleri yapmada zorlanmadır. Günlük sıradan işlerin sırasını ve düzenini şaşırırlar, karıştırırlar ve durumu toplamakta başarılı olamazlar.

Alzheimer hastalığı belirtileri arasında basit kelimeleri unutma ve onların yerine eş anlamlı olmayan kelimeleri kullanma gibi eğilimler vardır. Bu da Alzheimer hastalarının konuştuklarının ve yazdıklarının anlaşılmasını imkansız hale getirebilir.

Alzheimer hastaları kendi semtlerinde kaybolmaya, evden çıkıp yolunu kaybetmeye başlarlar, gidecekleri yeri unutarak, nasıl geri döneceklerini de kestiremezler.

Hava koşullarına uygun giyinememe de Alzheimer hastalığı belirtileri arasında sayılabilir. Sıcak havada kat kat giyinme, yahut kar soğuğunda kısa kollu giyinme ve dışarıya o şekilde çıkma gibi davranışlar görülebilir. Alzheimer hastalarının karar verebilme yetileri de

Alzheimer Belirtileri 2

Alzheimer hastaları rakamsal değerler ve ufak hesap işlerini de yapmakta zorlanabilirler.

Alzheimer başlangıcı belirtileri arasında hastaların eşyalarını alakasız yerlere koydukları görülmektedir. Çatalı gardroba koyma, saç tokasını mutfak çekmecesine koyma gibi davranışlar çok sık tekrar etmeye başlar.

Alzheimer ile ilgili unutkanlıkları basit unutkanlıklarla karıştırmamak gerekir. Yeni şeyler öğrenildikçe, beynin eski öğrenilenleri unutması son derece olağandır. Bunu demans ile karıştırmamak gerekir. Alzheimer hastaları her şeyi çok sık unutmaya başlarlar ve unuttukları şeyleri kolay kolay da hatırlayamazlar.

Alzheimer başlangıcı belirtileri arasında karar verme ve yargı aşamasında teklemeler oluşmaya başlar. Daha evvelden gündelik hayatla ilgili kolayca alınabilen kararlar, alınamaz hale gelir ya da mantık dışı kararlar alma durumu gözlemlenir. Rutin hale gelmiş sosyal aktivitelerden el ayak çekme, düzenli toplantılara katılmama, eve kapanma ve hayatın gidişatını aksatma gibi tekdüzelikler yaşanmaya başlar.

Alzheimer Belirtileri 3

  • Kişilik ve davranışlarda da değişme gözlenir. Neşeli biriyken asık suratlı ve agresif birine dönüşme, yahut bonkör bir insanken cimri bir insana dönüşme gibi davranışlar gözlemlenebilir.
  • Hayattan zevk alamama da Alzheimer başlangıcı belirtileri arasında gösterilebilir.
  • Cinsel eğilimlerde abartı görülmesi de Alzheimer hastalığı belirtileri arasında sayılabilir.

Bu hastalıkta sona nasıl gidiliyor, Alzheimer hastalığı hastanın hayatında neleri eksiltiyor ve ölüme giden yol nasıl vuku buluyor? Alzheimer hastasının ölüm belirtilerine bakacak olursa şöyle bir tablo çıkar karşımıza…

Alzheimer hastaları, hastalığa bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatlarını kaybediyor. Alzheimer, tedavisi olmayan dejeneratif kökenli bir hastalıktır. Beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğu için hasta yavaş yavaş fonksiyonlarını yitirmeye ve bazen patolojik sebepler yüzünden bazen de bakımsızlık sebebiyle ölüme gider.

  • Alzheimer hastaları zaman içinde yutkunma, nefes alma, öksürme gibi reflekslerini kaybederler ki bu reflekslerin çoğu kişiyi ayakta tutan reflekslerdir.
  • Konuşma, hareketlilik ve hatta tat almak refleksleri de zaman içinde kaybolur.
  • Felce sebep olan komplikasyonlar da yaşayan Alzheimer hastaları bunların haricinde çiğneme ve yutkunma yetilerini de yavaş yavaş kaybettiklerinden lokmaları soluk alırken içlerine çekerler ve boğularak da ölebilirler.
  • Öksürük reflekslerini yitiren Alzheimer hastaları, boğazlarına kaçan yiyecekleri öksürük refleksiyle dışarı atamadıklarından boğulma tehlikesi atlatır ve çoğu kez de boğulurlar.
  • Alzheimer hastalarında en sık görülen ölüm sebeplerinden birisi de kalp krizidir.
  • Yardım almadan hareket edemeyen Alzheimer hastaları yatağa bağımlı hale gelir, eğer bakacak kimseleri de yoksa hızla ölüme yaklaşırlar.
  • Alzheimer hastalarında ölüme sebebiyet veren unsurlardan birisi de enfeksiyonlardır. Zayıf düşen vücutları enfeksiyonlara daha açık hale gelir, iştahları da azaldığından zayıflayan bağışıklıkları yüzünden enfeksiyona açık hale gelirler.