Alzheimer Evreleri

tarafından
209
Alzheimer Evreleri

Alzheimer evreleri, halk arasında bunama da denilen Alzheimer hastalığını, başta hafıza olmak üzere beyin fonksiyonlarının zaman içinde kaybedilmesi ve tedavisi olan bir rahatsızlık olmasına rağmen tedavinin çoğu kez yanıtsız kalması olarak tanımlayabiliriz.

Alzheimer hastası olan bir kişi hatırlama güçlüğü çeker; karar verme ve bilinçle ilgili fonksiyonlarını yitirir. Alzheimerin en büyük sebeplerinden birisi yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte beyin fonksiyonları yavaş yavaş zayıflar, cılızlaşır ve zararlı mikroorganizmalar beyni hakimiyeti altına almaya başlar.  Alzheimer olan hastaların hayatta kalma süresi 4 ila 20 yıl arasıdır.

Alzheimer hastalığının evreleri vardır. Alzheimer hastalığı evreleri 4 kısımdan oluşur. Hafif evre, erken evre, orta evre ve ileri evre.

[reklam id=1]

Hastaların bir çoğu Alzheimer başlangıcını tam olarak tespit edemediklerinden ya da ihmalkar bir tutum sergilediklerinden hekime geç başvururlar. Bu sebeple Alzheimer hastalığına daha çok orta ya da ileri evrede tanı konulur. Hemen her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer hastalığında da erken teşhis oldukça önemlidir. Bu yüzden tekrar eden unutkanlıklarda mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Alzheimerin evrelerine daha detaylı bakacak olursak neler görürüz işte yanıtları…

Alzheimer ilk evresinde hastaların çoğu, Alzheimer başlangıcında olduklarını anlamazlar bile. Zira kimse aklının ucuna böyle bir şey getirmez. Son derece zayıf belirtilerle kendini gösteren alzheimer başlangıcında çok hafif belirtiler vardır ve kişide çok büyük problemlere neden olmazlar.

Alzheimer Evreleri 1

Alzheimer ikinci evresi erken evre alzheimer olarak bilinir. Bu evrede kişide unutkanlıklar sıklaşmaya başlamıştır. Pek çok şeyi unutan hasta, unuttuğunun da farkında değildir ve fakat unuttuğu şeyleri sonradan hatırlayabilmektedir. Bu evreden itibaren hastanın yeme içme düzeni ve uyku düzeni bozulur, dikkat bozuklukları başlar ve hasta gittikçe kötüleşir.

Alzheimer üçüncü evre olan orta evrede hasta artık unutkanlıklarının farkına varmaya başlar. Bunlar çoğunlukla konuşma bozuklukları, görsel işvelerdeki bozukluklar ve ileri derecedeki unutkanlıklardır. Hasta artık pek çok şeyi unutmaya başlar.

Konuşurken seçmesi gereken kelimeleri seçmekte zorlanır, onları bulamaz. Kişi yavaş yavaş normal hayattan uzaklaşır. İnsanlara şüphe ile yaklaşır, hayal görmeye başlar ve hem kendisi için hem de etrafındakiler için zor bir süreç başlamış olur.

Alzheimer Evreleri

Alzheimer son evresi artık kişinin çoğunlukla yatağa bağımlı olduğu zamanların da başlangıcıdır. Beyinde gelişen problemler hastanın fiziksel durumunu da etkilemeye başlamıştır. Hasta, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz bir hale gelir. Alzheimer hastalığının son evresi en sıkıntılı evredir.

Hasta alzheimer son evresinde idrarını dahi tutmaz hale gelir. Alzheimer son evresindeki hastalara ilgi, alaka ve sabırla yaklaşmak gerekir. Bu evreye, yani Alzheimer hastalığının son evresine gelmiş bir hastanın iyileşme umudu nerdeyse yok gibidir.