Alzheimer’in 10 Belirtisi

tarafından
674
Alzheimer’in 10 Belirtisi

Alzheimer’in 10 belirtisi, Alzheimer günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel fonksiyonları kaybı olarak açıklanabilecek bir hastalıktır. Alzheimerin ilk belirtisi ise yakın geçmişin unutulması.

Alzheimer’in 10 Belirtisi 2

Alzheimer ilk olarak kişiyi kendi yakın çevresinden sonra da kendinden uzaklaştırıyor, sonrasında ise yaşama dair tüm biriktirilenler teker teker silikleşiyor ve kişi kendine bile yabancı hale geliyor. Alzheimer nörolojik bir hastalık türüdür, psikiyatrik rahatsızlıklarla karıştırılmamalıdır.

Alzheimerin en erken semptomlarından birisi de hafıza kaybıdır. Hafıza kaybı, önceleri eskiye dönük hatıraların korunduğu bir kayıptır.   Hastalık ilerledikçe küçük unutkanlıklar başlar, bilişsel yeteneklerde ve beceri gerektiren eylemlerde işlev kaybı başlar.

[reklam id=1]

Gün içinde yaşana basit unutkanlıkları çoğu kez strese, yoğunluk ve yorgunluğa bağlanıyor. Ama unutkanlıkları hafife almamak ve üzerinde önemle durmak gerekiyor. Önemsenmeyen unutkanlıklar kişinin gündelik işlerini dahi yapamamasına neden olabiliyor. Bu belirtilerin Alzheimera işaret edebileceği asla unutmamak ve zamanında önlem almak gerekiyor.

Alzheimer bunama denilen tüm demansların büyük bir kısmını oluşturuyor.

Alzheimer olasılığı, yaşam süresi uzadıkça daha da artıyor. Sadece Türkiye’de 300 ila 400 in civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor.  Alzheimerın kesin bir tedavisinin olduğun söylemek ne yazık ki çok güç. Ama erken tanı ve ilaç tedavisi sayesinde bir de yaşam ile ilgili alışkanlıklarda değişiklik gerçekleştirilerek hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.

Alzheimer’in 10 Belirtisi 1

Alzheimer hastalığı yaklaşırken bazı belirtiler verir. Bu belirtileri dikkatle izlemek ve ona göre önlem almak gerekir. İşte o belirtilerden en önemlileri…

Alzheimerin aşağıda sayacağımız belirtileri sizde yahut yakınlarınızda görülüyorsa vakit geçirmeden bir nöroloğa başvurmak gerekecektir.

  1. Gündelik yaşamı ciddi anlamda etkileyecek unutkanlıklar görülmeye başlar. Yeni ve taze bilgi öğrenememek, aynı soruları tekrar tekrar sormak, bilhassa yakın zaman ait olayları anımsayamamak
  2. Konuşurken ya da yazarken sözcük bulmakta  zorlanmak. Kelimeleri hatırlayamamak, ya da yanlış kelime kullanmak
  3. Basit işleri yaparken dahi zorlanmak. Ev işlerinde daha evvelden yapılan işlerde problem yaşamak. Fırın, televizyon, radyo gibi basit açılıp kapanabilen cihazları açıp kapamada bile zorlanmak
  4. Pratik düşünebilme gücünün azalması, rakamlarla olan ilişkinin bozulması, yemeklik alışveriş malzemelerini yanlış almak, fatura ödemekte zorlanmak, hava durumuna uygun giyinmekte zorlanmak
  5. Mevsimlei, zaman ve lokasyonla ilgili bilgileri karıştırmak, haftanın hangi günü, hangi ayı olduğunu karıştırmak, kendi yaşadığı şehirden farklı bir şehre gittiğinde, kendi yaşadığı şehirde yaşadığını düşünerek ona göre hareket etmek
  6. Eşyaların yerini çok sık kaybetmek ve eşyaları yanlış yerlere koymak. Televizyon kumandasını buzdolabına koymak, evin anahtarlarını mutfak çekmecesine koymak ve bu nesnelerin oraya nasıl geldiğini hatırlayamamak
  7. Sağduyuda bozukluk, fazla para harcamak ve duş almaktan kaçınarak kişisel bakımını ihmal etmek
  8. Görsel algıda sorun yaşamak; sözgelimi aynanın ya da vitrin önlerinden geçerken kendi yansımasını farklı bir insan olarak algılamak
  9. Daha evvel bulunduğu sosyal aktiviteleri terk etmek, sosyal hayattan kopmak, içe kapanmak, arkadaş ve yakın çevreyle ilişki ve teması kesmek
  10. Ruh halinde ve karakterde değişim yaşamak.  Gergin, depresif, huzursuz olmak, çok kolay sinirlenmek, çok kolay ağlamak. Etraftaki insanlardan şüphelenmek, onları ihanetle, hırsızlıkla yahut buna benzer şeylerle suçlamak

Bu belirtiler görülüyorsa ve geçmiyorsa mutlaka bir uzman hekime danışmak ve yardım almak gerekecektir