Baş Ağrısı Nedenleri

tarafından
200
Baş Ağrısı Nedenleri

Baş ağrısı nedenleri, Küçük büyük pek çok insanın yaşadığı yaygın bir sorun olan baş ağrısının basit yahut ciddi pek çok sebebi bulunmaktadır. Baş ağrısı uykusuzluk, stres, açlık, susuzluk, fazla çalışma gibi basit sebeplerden kaynaklanacağı gibi; beyin tümörü gibi ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabilmektedir.

Gelelim baş ağrısı sebeplerine… Baş ağrısı primer ve sekonder olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Primer yani birincil baş ağrıları, altında herhangi başka bir sebep bulunmayan baş ağrılarıdır. Migren, gerilim tip, küme tip gibi baş ağrısı çeşitleri primer baş ağrılarına örnek olarak gösterilmektedir.

Sekonder baş ağrıları ise farklı sebeplere dayalı olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Beyin damarlarından kaynaklanan problemler, beyinde tümör varlığı, travmalar, inme, enfeksiyonlar, metabolizma ile ilgili bozukluklar, psikolojik sıkıntılar, vücuttaki başka rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır.

[reklam id=1]

Gerilim tipi baş ağrısı, primer baş ağrıları içinde en sık rastlanılanıdır. İki taraflı bir ağrıdır, sesten ve ışıktan etkilenmez, sıkıştırıcı özellikte bir baş ağrısıdır.

En sık görülen baş ağrısı tiplerinden birisi de migrendir. İlaç tedavisi olmak üzere değişik tıbbi tedavileri de vardır; ama migren çoğunlukla kronik, tekrarlayan ve beli başlı faktörlerin tetiklediği bir baş ağrısı çeşididir. Bu sebeple de kesin bir tedavisi olduğunu söylemek güçtür.

Ağrı kesici kullanılmasına rağmen azalmayan ve geçmeyen baş ağrılarının beyinde tümör varlığı işe ilişkilendirilebileceği vurgulanıyor. Böyle bir ağrı yaşanıyorsa ihmal etmeden bir hekimle görüşmek gerekiyor. Bu tip durumlarda hekim hastaya baş ağrısının sıklığını, şiddetini, belirtilerini, alınan ilaçları soracaktır. Beyin MR’ı ve tomografi yöntemiyle de tetkik yapılabilir.

Baş Ağrısı Nedenleri

Gerilim tipi, migren, küme tipi baş ağrılarında tanının ardından uygulanabilecek tedavi yöntemleri mevcuttur.

Sekonder, yani farklı bir sebepten kaynaklanan baş ağrılarında ise, sözgelimi hipertansif baş ağrılarında, tansiyonun dengelenmesi ile tedavinin büyük kısmı gerçekleşir. Ama her tür tekrarlayan baş ağrısı şikayetinde ihmal etmeden bir uzman hekime başvurmak gerekir. Hekimin uygulayacağı tedavilerin dışında, yaşam tarzına dikkat etmek; stresten, uykusuzluktan, açlık ve yetersiz beslenmeden kaçınmak gerekiyor.

Migren başta olmak üzere baş ağrılarında duyarlı bölgelerin zorlanması, o bölgelere dokunulması baş ağrısını tetikleyici faktörler arasında gösterilebilir.

Baş Ağrısının Sebepleri Nelerdir sorusunun yanıtlarını ağrının tipi belirliyor.

Baş Ağrısı Nedenleri 2

Başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmayan, yani birincil (primer) baş ağrılarında, ağrı sebebi başka bir hastalıktan kaynaklanmaz. Migren, küme tipi baş ağrısı, ergenlik dönemi baş ağrısı ve gerilim baş ağrısı bu gruba dahil edilir.

Migrenin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Genetik olduğu ağırlık kazanmıştır. Migren ataklarından korunabilmek adına, migren ağrılarını tetiklediği düşünülen çikolata, şarap, açlık, uykusuzluk, stres gibi faktörlerden olabildiğince uzak durmak gerekir.

Gerilim tipi baş ağrısını da migrendeki uyaranların tetiklediği düşünülmektedir. Çikolata, şarap, stres gibi etmenlerin varlığı gerilim türü baş ağrısının sorumluları olarak gösterilir.

Alkolün de baş ağrısı yaptığı bilinmektedir.

Kafeine alışkın olan bir bünyenin, kafeinden yoksun kaldığında karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri de baş ağrısıdır. Her gün belli miktarda kahve içmeye alışkın olan birisi yeterli miktarda kahve içmediğinde de baş ağrısı oluşur.

Baş Ağrısı Nedenleri 3

Ergenlik dönemindeki gençlerin; özellikle 12-18 yaş aralığındakilerin en çok gerilim ve migren  tipi baş ağrısı yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu dönemde yaşanan hem hormonal değişimler hem de sınav ve ders stresi, baş ağrısına sebep olabilmektedir.

En şiddetli baş ağrılarından birisi de küme tipi baş ağrısıdır. Küme tip baş ağrısının sebepleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Ama bazı bilim adamlarına göre serotonin yahut histamin salgılarının ani salgılanmaları küme baş ağrısını tetiklemektedir. Bunun dışında parlak ışıklar, sıcaklık, bedensel yorgunluk ve yüksek irtifa da küme baş ağrısını tırmandıran uyaranlardır.

Baş ağrısının sebepleri nelerdir sorusunun yanıtı görüldüğü gibi cılız ve az sayıdaki sebeplere dayanmıyor. Bir de ikincil yani sekonder baş ağrıları var. Bu baş ağrısı ise başka bir rahatsızlığın belirtisi olarak öne çıkıyor. İkincil baş ağrısı sebeplerini ise; beyin damar hastalıkları, beyin sinir hastalıkları, baş ve boyun yaralanmaları, beyinde oluşan tümörler, beyinde basıncın yükselmesi, beyinde gelişen enfeksiyonlar, sinüzit olarak sıralamak mümkündür.