Disleksi Testi

tarafından
316
Disleksi Testi

Disleksi hastalığının tam olarak anlamı öğrenme eksikliğidir. Öğrenme eksikliğinin tam olarak test edilmesi son derece basittir. Disleksi testi öğrenme aşamasında olan çocuklar için kelimelerin söyleniş şekilleri ve yazma biçimlerine yönelik testler yapılmalıdır.

Disleksi Testi

Disleksi, Bir öğrenme bozukluğu çeşididir. Disleksinin en ilgi çekici özelliği sözcüklerin harflerin tersten algılanmasıdır. Disleksiyle alakalı ilk çalışmalar bir hekim doğrulusunda kendi çocuğunun zekâ olarak iyi bir civarda bulunduğu fakat okuyamadığını fark ettiğinde bunu incelemeye başlamasıyla başlamıştır. Önceleri bunun görme ile alakalı bir problem bulunduğunu düşünüyorlar ama incelemeler neticesinde bunun dil ile alakalı bir arıza bulunduğu meydana çıkmıştır.

[reklam id=1]

Bir insanın disletik bulunduğu nasıl anlaşılır?

Disleksi en ilgi çekici manasıyla ‘sözcük tüketiminde yaşanan güçlük’ manasına gelir. Doğuştan gelen bir öğrenme bozukluğu olmasına karşın okuma, yazma döneminde ilgi çekmektedir. Dislektik çocuklar yaşıtlarından daha geç okur ve yazarlar, ilaveten sözcükleri doğru telaffuz edememeleri ve sözcük kapasitelerinin düşük olması da Dislektik olduklarına dair ipuçları verir.

Ayrıca dislektik çocuklar diğerleri doğrulusunda değişik gördüğünüz amacıyla kötü cümlelere maruz kalmaktadırlar bu da özgüven eksikliğine sebebiyet olur.

Disleksi Testi 2

Tarih süresince ünlü dislektik ve başarının peşini bırakmayanlar hepimizin bildiği insanlara göz atalım;

Einstein, Thomas Edison, Düşünen Adam heykelinin sahibi ünlü heykeltraş Rodin, Alexander Graham Bell, Winston Churchill, Walt Disney, Agatha Christie, Henry Ford, Richard Branson.

‘Öğretmenlerim aklımın yavaş çalıştığını, asosyal bulunduğumu ve ölene kadar aptal rüyalarımın peşinde sersemce savrulacağımı söylüyorlardı.’

Albert Einstein /Bilim adamı

O durumda Dislektik çocukları dahi yapan özelliklere değinelim;

Peki disleksinin tedavisi nasıldır?

Dislektik olan çocuklarda yapılan bir ilaç tedavisi yoktur. Özel eğitimle gelişim sağlanır fakat Türkiye’ de bu eğitimi veren kurumlar bulunmamaktadır.

Disleksi Testi 3

İlaç tedavisi yalnızca diğer bir bozukluğu varsa kullanmak mümkün örneğin ilgi eksikliği de varsa bunun amacıyla ek kullanmak mümkün.

Yaş geliştikçe okuma problemleri düzelebilir. Fakat makale problemleri gibi problemler kalıcı olur. Kabiliyeti tarafında mesleğe yönlendirilmelidirler. Başarısız bulunduğu alanlarda özgüvenlerini kaybetmelerine sebebiyet olacak tavırlarda bulunulmamalıdır. Eğitim yaşamı süresince zorlanacağı şeyler karşısına çıkacak ama destek olup yapabileceğine inandırarak ismim atılmalıdır.

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi doğum evveli, doğum esnasında ve doğum ardından komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır. Genetik etmenlere bağlı olarak da Disleksi meydana çıkabilir.

Görülme Durumu

Disleksi toplumlar da tam olarak bilinmemektedir. Dünya üzerinde görülme olasılığının yüzde 5 seviyelerinde olmasından dolayı fazla bir şekilde önem sarf edilmediği aşikar bir durumdur. Disleksi solaklarda daha süregelen olarak görülmektedir.

Disleksi Testi 4

Duygusal Dünya

Bu çocuklar toplum içerisinde belki de en sık eleştirilen, suçlanan ve yargılanan çocuklardır. Okul başarısızlığı sebebiyle tembel, dağınıklığı sebebiyle savruk, sağını solunu karıştırması sebebiyle aptal, birtakım harfleri karıştırması sebebiyle ilgisiz, daha sık düşmesi ve eşyaları devirmesi sebebiyle sakar şeklinde çoğu yargıya maruz kalmaktadırlar.

Böyle bir durumda öğretmen ve aile çocuğa yüklenirken, çocuğun kendisi de gerçekte ne bulunduğunu aramaktadır. Çocuğun elinden gelen çabayı göstermesine karşın başarılı olamaması özgüvenini azaltabilir ve kendi amacıyla kapanmasına sebebiyet olmaktadır.

Çocukların böyle bir durum içerisinde yer almasından tam olarak motivasyon sayesinde kurtulacağı ön görülmektedir. En küçük başarıda dahi hızlı bir şekilde başarısının övünülmesi gerekmektedir. Bu çocuğa hem özgüven sağlayacaktır. Hem de bu başarının temel anahtarı olacaktır. Bu durumda çocuklar öğrenmeye bağlı olmaya başlayacaktır. Ayrıca öğrenmek için oyunlar oynamak da son derece iyi bir seçenek olarak görülmektedir.