Felsefi Düşünce Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

tarafından
277
Felsefi Düşünce Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Felsefe denilince akla gelen ilk şey şüphesiz düşünce bilimidir. Düşünce ise insanın yapacağı şeylere önceden kafasında karar vermesi ya da planlamasıdır. Felsefe çok düşünmekten ziyade düşüneceğimiz şeyi sorgulamakla ilgilenir.

Düşünmek belli bir alanda olmaz, sınırı yoktur. İstediğimiz konuda düşünmekte özgür olduğumuzu unutmamalıyız ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26.maddesi düşünce özgürlüğümüz olduğunun kanıtıdır. Felsefede düşünce üzerine kurulmuş bir bilim dalı olarak bilinir. Filozof ise bu bilimi yapan kişilere denir.

Felsefi Düşünce Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Felsefe Temelde Neyi Konu Alır?

İnsan kendi yaşamını anlayabilmek için kendini sorgulayabilmeli, aklını kullanarak bir yerlere gelebilmelidir. Felsefe sadece tek bir konu üzerinden olmaz tabi ki. Doğayı, evreni hatta tüm hayatı konu alır. Çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefenin konusu olabilir.

[reklam id=1]

Filozoflar Felsefe Hakkında Ne Düşünür?

Filozof yukarıda da belirttiğimiz gibi felsefe bilimi ile uğraşan kişilere denir. Örneğin; Sokrates, Aristoteles gibi. Herkes tarafından bilinen bu filozoflar evreni sorgulamış bir şeylerin neden ve nasıl oluştuğunu bulmaya çalışmışlardır. Bunun dışında Matematik, Geometri, Fizik gibi birçok bilim alanında da çalışmalar yapmıştır.

Bilgi felsefesi, Varlık felsefesi, Ahlak felsefesi, Din felsefesi gibi birçok çeşidi vardır. Bilgi felsefesi; epistemoloji olarak bilinen bu akımda gerçek bilgi var mıdır? Bilgi nedir? Gerçek bilgiye nasıl ulaşırız? Gibi sorular sorarak bilgiyi sınar. Varlık felsefesi, ontoloji olarak bilinen bu akımda var olmak nedir?

Felsefi Düşünce Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? 2

 

Bir şeyin var olup olmadığını nasıl anlarız gibi sorular sorarak varlığı sınar. Ahlak felsefesi, etik olarak da bilinen bu akımda ahlakın toplum üzerindeki etkisi nelerdir? Ahlaklı bir toplum olmak için nelere sahip olmak gerekir gibi sorular sorarak ahlakı sorgular.

Akımlara Göre Filozoflar Kimlerdir?

Bilgi felsefesi ile ilk çağlarda Thales ilgilenmiş, ilerleyen zamanlarda bu akıma Platon’da katılmıştır. Varlık felsefesi ile Platon ve Aristoteles ilgilenmiştir. Ahlak felsefesi ile de yine Platon, Aristoteles ilgilenmiş ayrıca Sokrates de bu akıma katılmıştır.

Temeli düşünceye dayanan felsefede amaç insanın varoluşunu bir nedene bağlamak ya da o nedeni bulmak için çaba göstermektir. Tıpkı bir diğer ünlü filozof Descartes’in sözünde olduğu gibi; “Düşünüyorum öyleyse varım”.