Hepatit B Tedavisi

tarafından
232
Hepatit B Tedavisi

Hepatit B hastalığının tam olarak karaciğer hastalığı bilinmektedir. Karaciğer hastalığına bağlı olarak siroz ile karaciğer kanseri gibi durumlar söz konusu olabilir. Hepatit B hastalığının en basit bir şekilde tedavisi bulunmaktadır. Hepatit B aşısı sayesinde kısa bir süre içerisinde tedavi gerçekleştirilir.

Hepatit B’de ilaç tedavisi

İlaç tedavisi şu hallerde uygulanır:

 • Oldukça ciddi aktif seyirli vakalarda
 • Akut Hepatit B yüksek spontane iyileşme oranından ötürü (%95-99) genelde tedavi gerektirmez.

[reklam id=1]

Kronik Hepatit B

 • Kronik Hepatit B hastası şahıslarda hal değişiktir.
 • Karaciğer sirozu olan hastalarda ve kanda Hepatit B virüsü belirleme edildiğindedir.

Hastanın yaşı ve hastaya özgü karaciğer sirozu ve gelişen karaciğer kanseri geliştirme riski de ideal ilaç arayışında mühim bir rol oynar. Tedavinin hedefi kandaki virüsleri yok etmek ve en ideali bağışıklık düzeneğinin virüs enfeksiyonunu denetim altına almasını sağlamaktır.

Hepatit B Tedavisi

Hepatit B tedavisinde sarf edilen ilaçlardan bazıları şunlardır:

İnterferon alfa

İnterferon alfa virüslerle mücadelede bağışıklık sistemini destekler. İnterferonlar derli toplu olarak enjekte edilmelidir. Ancak günümüz standart tedavide sarf edilen pegile interferon alfa (PEG interferon) ile haftada yalnızca bir enjeksiyon yeterlidir. Tedavi genelde altı ila on iki ay arasında değişim gösterir.

Virüstatikler

Lamivudin bundan sonra yalnızca belli hallerde kullanılmaktadır, Adefovir yeni tedavi düzenlemelerinde bundan sonra kullanılmamaktadır (ama bu tedavi hastada başarılı oluyorsa ilaç verilmeye devam edilir).

Direnç oluşumu Lamivudin faktör maddesi sahibi olan ilaçların uzun vakitli tüketiminde gerektiğince sık görülmektedir. Artık bugünümüzde bu faktör madde yalnızca istisnai hallerde reçete edilmektedir.

Hepatit B Tedavisi 1

Hastalığı çok ileri evrede olan ve karaciğer yetmezliği tehlikesi belirleme edilen ya da erken evreli karaciğer kanseri gelişimi olan hastalarda karaciğer nakli mümkün olan tek tedavi alternatifi olabilir.

Hepatit B Aşısı Yan Etkileri

Hepatit B aşısı yan tesiri Hepatit B aşısının açık bir yan tesiri yoktur ve güvenilir bir aşıdır. Hepatit B virüsü parçalanarak hastalık inşa etme kabiliyeti ortadan kaldırılmakta ve tesirsiz hale yayılan bu mikrobun bazı bölümleri alınarak oluşturulan aşılar tüm dünya genelinde süregelen olarak kullanılmaktadır. Aşının hastalık inşa etme olasılığı kuşkusuz yoktur.

Son Zamanlarda tasarlanan modern aşılar sayesinde bu hastalığa rağmen çoğalış %100 ‘e uzak olmayan bir korunma laf hususu olup bu aşının bedelinin hepsi devletimiz vasıtasıyla karşılanmakta, hükümet memurları ve sigortalılar aşı hedefli herhangi bir bedel ödememektedir.

Hepatit B Tedavisi 3

Hepatit B denetimsiz kan nakliyle, otoklava konmamış diş rehabilitasyonu ya da operasyon aletleriyle, iyi kaynamamış iğnelerle ve cinsî ilişkiyle bulaşan mikrobik bir sarılıktır.

Ancak bu aşının yan tesiri de vardır. Fransa’da hepatit B aşısının yan tesirlerini seyretmek üzere kurulan Hepatit B Aşısı Birliği (REVAHB) başkanı Dr. P Jakubowitz şu şekilde demektedir: “İlk kez bir aşının bu derece detaylı, ağır ve sık yan tesirlerine rastlıyoruz.

Yan tesir sıklığı tahminen binde birdir. Aşı 60 seviyesi detaylı yan tesir gerçekleştirmektedir ve bunlardan bir tanesi ne yazık ki çok çok miktarda korkulan felçlere teknik açan mültipl skleroz (beyinde felç yapıcı sertlikler) sıhhat sorunudur.

Hepatit B Tedavisi 4

 • Yan tesirler 20-50 yaş arası en sıktır. Aşı süt çocuklarına bile yapılmaktadır.
 • Siniri hastalıkları: mültipl skleroz, sinirlerin miyelin kılıflarını kaybetmeleri, Quillain-Barre tarzı gelişen felçler.
 • Bağışıklık hastalıkları; müzmin yorgunluk, periarteritris nodosa denilen damar irini.
 • Romatizma (artrit, Romatoid artrit).
 • Göz bozuklukları.
 • Kan hastalıkları: Kemik iliğinin kan yapışının duruşu (aplastik kansızlık).
 • Hepatit B tedavi süreçlerine bağlı durumlar bu şekildedir.