Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi

tarafından
287
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi

Obsesif kompulsif kişilik sorunu kurallar, sistem ve denetim üstüne aşırı düşünme olarak karakterize edilir. Bu şahıslar bir şey üstünde denetim sahibi olamama olasılığı varsa aşırı derecede endişe yaşarlar ve bu amaçla bu tür hallerden kaçınırlar. Kontrol sağlayamadıkları hallerde ise öfkelenirler. Aşırı denetimli halleri, madde bağımlılığı, ilgisiz cinsel temas kurma, finansal sorumsuzluk gibi halleri engeller.

İş husussu ile alakalı çok titiz ve kuralcı oldukları bilinmektedir.  Rahat ve elastik davranamama, detaylarla aşırı ilgilenme gibi haller günlük yaşantılarını çok güçleştirir ve işlerini yapar iken büyük bir vakit ve enerji israfına neden olur. Yapılan işin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılarla, kurallarla, listelerle, sıralamayla, organize etme ve uygulama yapma ile uğraşırlar.

Bu şahıslar yeniliklerle ve elastiklik gerektiren hallerle karşılaşınca rahatsızlık duyarlar. Kültürel normlara çok bağlı olmakla beraber inatçı bir şahıs yapısına sahiptirler. Kuralcıdırlar ve kurallara tam olarak uymasını beklerler.

[reklam id=1]

Titiz ve Kuralcıdırlar: İş ve özel hayatlarında o kadar kuralcıdırlar ki, her şeyin bu kurallar kapsamında yapılmasını isterler. Kurallarını sorgulatmazlar ve kesinlikle uyulmasını beklerler. Bu beklentileri aşırı hassas olmalarına yol açar. Kurallara hassaslıkla uyulmalıdır. Uyulmadığında sinirlenirler. Kendileri kendi kuralları dışına çıkarsa endişe ve endişe yaşarlar ve kendilerini suçlarlar.

Mükemmeliyetçidirler: Ne kendilerinde ne de diğerlerinde hataya tahammül edemezler. Her şey dört dörtlük olsun isterler. Onlar amacıyla hata olmaması gereken bir şeydir. Kendileri amacıyla hata yapma durumu söz hususu olursa kendilerine kızarlar.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi 1

Sinirlidirler: Kurallara asla uymak istemezler. Fakat gerçek hayatta fazlası insan onların kafalarındaki kurallar tarafında hareket etmeyeceğinden ve insanoğlu hata yapan bir varlık bulunduğundan, bu hallerle karşılaşmaları kaçınılmazdır; dolayısıyla, obsesif-kompulsif kişilik bilhassa olan insanlar gün içerisinde pek çok kez kızgınlık durumuna girerler ve hiddet patlamaları yaşayabilirler.

Kendilerine kızarlar: Obsesif-kompulsif kişilik bilhassa olan kimselerde insan olduklarından hata yaparlar ve kurallarının dışında davranmak mecburiyetinde kalırlar. Bu durumlar, kendilerine kuvvetli biçimde kızmalarına ve/veya aşırı endişe yaşamalarına sebebiyet verir.

Kaygılıdırlar: Kendileri ve etrafındakilerle alakalı sık sık tetiktedirler, zira kendileri ve diğerleri her an hata yapabilirler ve bu onlar amacıyla katiyen olmaması gereken bir durumdur.

Detaycıdırlar ve aşırı mantık yürütürler: Her husus ile alakalı ayrıntılı ve mantıklı açıklamaları vardır. Mantıkları detaylar üstüne kuruludur. Detaylar üstünde durmayı ve mantık yürütmeyi çok severler; gerçekte detaylara odaklanmadan ve mantık yürütmeden edemezler.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi 2

Duygusal meselelere dahi mantıkla yaklaşırlar. Aşırı mantıklı halleri, dışarıdan soğuk ve mesafeli algılanmalarına sebebiyet vermek tedir. Esasında gerçekte de soğuk ve mesafelidirler. Detaycılıkları, bir iş yapar iken ya da bir şeyle uğraşırken çok vakit kaybetmelerine ve bunun neticesi olarak da endişe ve/veya kızgınlık durumu yaşamalarına sebebiyet verir.

Belirsizliğe tahammül edemezler: Belirsizliği birçok şahıs sevmez, fakat obsesif-kompulsif kişilik bilhassa olan kimselerde belirsizlik korkunç bir durumdur. Kafalarının içeresindeki kuralları, hataya karşı aşırı tahammülsüzlükleri gerçekte belirsizliği ortadan kaldırmak ve belirli, sürpriz olmayan, rutin halleri yaratma çabalarının bir neticesidir.

Ertelerler: İnsan amacıyla kusursuzluk olamayacağı ve sorunlar kaçınılmaz bulunduğu amacıyla, kusursuz olamama ve hata yapma hallerini kaçınılmaz olarak hayatlarında yaşam sürdüren bu şahıslar kendileri ile alakalı derin hayal kırıklıkları yaşarlar.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi 3

Bu hayal kırıklıklarının oluşturduğu endişe ve kendisine hiddetlenme o kadar çok olur ki, obsesif-kompulsif kişilik bilhassa aşırı uçta olan şahıslar kendileri ile alakalı bu hayal kırıklığını yaşamamak amacıyla hareket edemez duruma gelebilirler ya da yapmaları gereken işleri sık sık erteleyebilirler. Erteleme durumu daha çok yeteri kadar denetim edemediklerini düşündükleri hallerde kendini gösterir.

Takıntıları vardır: Bu şahıslarda bilhassa denetim takıntılarına çok rastlanır. Yaptıkları şeyin kusursuz ve hatasız olması amacıyla defalarca denetim etmeden duramazlar. Obsesif-kompulsif kişilik bilhassa baskın olan şahıslarda diğer türde takıntı semptomları da sık sık görülür.

OKB Ne Kadar Sıklıkta Görülür?

OKB önceleri seyrek olarak görülen bir hastalık olarak kabul edilmesine rağmen son senelerde oluşturulan incelemelerde hiç de seyrek olmadığı belirlenmiştir. Büyük toplum kesimlerinde oluşturulan incelemelerde OKB’nin her 100 şahıstan 2-3’ünde gördüğünüz saptanmıştır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Testi 4

OKB Hangi Yaşlarda Başlar ve Kimlerde Daha Sık Görülür?

Genellikle buluğ döneminde ve 20-30’lu yaşlarda başlamasına rağmen, okul evveli çağdaki çocuklar dahil rastgele bir yaşta görülebilir. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlamasına rağmen genel olarak kadınlarda daha sık görülmektedir.