Sistit Tedavisi

tarafından
236
Sistit Tedavisi

Sistit tedavisi, idrar yollarındaki iltihaplanmayı anlatmak için kullanılan bir terim olan sistit, idrar yollarında en sık görülen rahatsızlıklardan birisidir. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülen sistit, eğer zamanında tedavi edilmezse böbrekleri dahi olumsuz yönde etkileyebiliyor, hatta böbrekler ve mesane bölgesinde kalıcı hasar oluşumuna sebebiyet verebiliyor.

Sistit Tedavisi

Kronik Sistit Tedavisi

Sistit için antibiyotik sık başvurulan bir tedavi çeşididir. Sistit antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavi öncesinde idrar kültürü ve antibiyogram için örnekler alınır, sonuç çıkıncaya kadar idrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelecek antibiyotikler kullanılmalı, antibiyogram sonuçlarına göre de bu ilaçlar değiştirilmelidir. Kronik enfeksiyon durumlarında tedavinin uzun sürmesi de muhtemeldir.

İnterstisyel sistit de sistitin değişik bir halidir ve ağrılı mesane sendromu (PBS) olarak bilinir. Mesane yahut pelvik bölgede ağrıya sebebiyet verir. Belirtiler kişiden kişiye değişir. Hastalar pelvik bölgede baskı ve hassasiyet hissi, yahut şiddetli ve keskin ağrılar hissedebilir.

[reklam id=1]

Çok acil idrara çıkma isteği, sık idrara çıkma isteği ve hatta ikisi birden görülebilir. Ağrı genellikle mesane idrarla dolarken ve idrar çıkışı olurken hissedilir. Kadınlarda adet dönemlerinde daha da yoğun ve ızdırap verici belirtilerle kendini belli eder.

Net ve kesin bir interstisyel sistit tedavisi bulunduğunu söylemek pek güçtür.

Ağrılı mesane sendromunun sebebi tam manasıyla bilinemediğinden tedavi yöntemleri de belirtilere yöneliktir. Hastalara değişik zamanlarda değişik tedaviler uygulanır. Birtakım cerrahi yöntemlerle de tedavi mümkündür. Keme, yakma, mesane büyütme ve sistektomi gibi ameliyatlar da interstisyel sistit tedavisinde etkili olabilmektedir.

Sistit Tedavisi 4

 

Sistitin bir çeşidi de hemorajik sistit olarak bilinir. Bu durum mesanede oluşan sistit kanaması olarak adlandırılabilir. Kız çocuklarında bile zaman zaman görülebilen hemorajik sistit, çoğunlukla tuvalet hijyen eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında E. Coli bakterisinin de hemorajik sistite neden olduğu bilinmektedir.

Hemorajik sistit tedavisi de burada devreye girer. Mesanede gelişen iltihaplanmanın büyüklüğü ve derecesinin anlaşılabilmesi için mutlaka röntgen filmi çekilmelidir. Eğer hemorajik sistit fark edilmeyip de ilerlediyse cerrahi müdahale isteyebilir. Cerrahi uygulama sırasında mesanedeki kan pıhtılaşması temizlenip  yeniden kanama yapılacak yerlere müdahale edilir. Böylelikle hastalığın iyileşme süreci de hızlanmış olur.

Radyo terapi de hemorajik sistitte çok kullanılan bir yöntemdir. Bu rahatsızlıkta her gün mutlaka en az 2 litre su tüketilmesi gerekir.

Sistit Tedavisi 2

Günlük temizliğe önem vermek, hijyene çok dikkat etmek hastalığın hem oluşmaması hem de varsa iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Hamilelikte Sistit Tedavisi

Gebelikte de idrar yolu enfeksiyonları oluşabilir ve bu durumun erken teşhisi son derece önemlidir. Anne adayına ilkin idrar testi yapılır. Hekim sistit için antibiyotik önerebilir. Bununla birlikte idrar yolu antiseptiği tedavisi de uygulanabilir. Hamilelikte sistit tedavisinde ilaç kullanımı mutlaka hekimin yönlendirmesiyle ve onun tavsiyesiyle olmalıdır.

Anne adayı kendi kararıyla ve hekimine danışmadan asla antibiyotik almamalıdır. Bunun bebekte zeka geriliği, sakat ve ölü doğum gibi pek çok riski olduğunu unutmamalıdır. Hekim gerekli görürse antibiyotik reçete eder ve hatta anne adayının hastaneye yatışını isteyebilir.

Sistit Tedavisi 3

Sistiti oluşmadan önleyebilmenin en önemli yollarından birisi de bol su tüketmektir. Ama bunun tam tersi şekerli meyve suları ve kafeinli içeceklerin enfeksiyon riskini arttıracağı da unutulmamalıdır. İdrarı tutmamak ve ertelememek gerekir.

Sistit nasıl tedavi edilir sorusuna verilecek yanıtla en ana hatlarıyla böyledir. Sistit nasıl tedavi edilir aşamasına gelmeden sistit nasıl önlenir kısmına daha fazla önem verilmelidir.