Somatoform Bozukluk Nedir?

tarafından
220
Somatoform Bozukluk Nedir?

Somatoform bozukluk; herhangi bir organik sebebe dayanmayan yakınmaların genel tanımıdır. Kişiler abartılı bir şekilde çeşitli ağrı ve sızılardan bahsetmekte; ancak doktor kontrollerine gidildiğinde herhangi bir bulguya rastlanılmamaktadır. Bu tip durumlara “histeri” adı da verilebilmektedir. Tanı konması zor olan bir psikiyatrik bozukluktur. Somatoform bozuklukların bilinen 5 çeşidi vardır.

Somatoform Bozukluk Nedir?

Somatoform Bozukluk Çeşitleri Nelerdir?

 1. Somatizasyon Bozukluğu
 2. Hipokondriasis
 3. Konversiyon Bozukluğu
 4. Psikogenik Ağrı Bozukluğu
 5. Atipik Somatoform Bozukluk

[reklam id=1]

Somatizasyon Bozukluğu

Vücuttaki belirli bir ağrı için onlarca doktora gidildiği hatta bir çekmece dolusu ilaç edinildiği halde kişiler bu rahatsızlığına çare bulunamadığından yakınmaktadır. Bu tip yakınmaları hastalar öyle bir abartıyla ve dramatik bir dil ile anlatır ki ölümcül bir hastalığı olduğunu düşündürür.

Kişilerin hissettiği yakınmalar genel itibari ile şunlardır:

 • Baş dönmesi
 • Hazımsızlık
 • Ağrılı adet döngüsü
 • Karın ağrısı
 • Cinsel iktidarsızlık
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Ses kaybı
 • Anüri (idrara çıkamama)
 • Kas ağrıları
 • Paralizi (kasları yerinden oynatamama)

Somatoform Bozukluk Nedir? 1

Somatizasyon bozukluğuna yakalanan kişiler genelde 30 yaş altındaki kişiler olmaktadır. Pek çok doktor değiştirildiği ve pek çok ilaç kullanıldığı halde şikayetler son bulmaz ve hastalar hiç iyileşemeyeceğini düşünür.

Hipokondriasis

Vücutta oluşan herhangi bir semptom ya da bulgunun önemli bir hastalığın habercisi olabileceğini düşünen hastalar bu gruba girmektedir. Örneğin öksürüğün bir akciğer kanseri başlangıcı, sivilcenin bir tümör oluşumu olduğunu düşünebilmektedir. Terleme, soğuk algınlığı bu hastalar için bir kâbus halini almaktadır. Doktor kontrollerinin olumlu çıkması hastaları ikna etmemektedir ve korkuları devam etmektedir.

Konversiyon Bozukluğu

Herhangi bir sebebe dayanmadığı, organik bir dayanağı olmadığı halde gerçekleşen ciddi fiziksel anormallikler bu gruptadır. Bu fiziksel bozukluklardan bazıları şunlardır:

Somatoform Bozukluk Nedir? 2

 • İşitme kaybı
 • Ses kısılması (kısmen ya da tamamen)
 • Bir borudan ya da tünelden bakıyormuş gibi olan görme bozukluğu
 • Sara nöbetine benzer bir baygınlık hali
 • Kasları hareket ettirememe
 • Tepkisizlik, donukluk
 • Anüri (idrara çıkamama)
 • Körlük

Histerik bir bayılmanın epileptik bir bayılmadan farkı şunlardır:

 • Histerik bayılma yaşayan hasta kontrollüdür. Bayılacağı yerin güvenli olmasına dikkat eder.
 • Krizler epilepsi nöbetindeki gibi ritmik olmamaktadır. Aşırı çırpınışlar sergilenir. İdrar kaçırma, dil ısırma gibi durumlar histerik bayılmalarda söz konusu değildir.
 • Histerik bayılmadan sonra hasta ayıldığında ağlar ve hissettiği rahatsızlıktan kurtulduğundan dolayı krizden şikâyetçi olmaz. Epilepsi krizinden sonra ise hasta ağlamaz, donuk olur ve şuuru bir süre bulanık devam eder.
 • Histerik bayılma epileptik bayılmadan daha uzun sürer.

Somatoform Bozukluk Nedir? 3

Psikogenik Ağrı Bozukluğu

Bu kategorideki histerik hastalar herhangi bir organında şikâyet duyduklarında ve doktora başvurduklarında o organın hiçbir yerinde herhangi bir iltihap, zedelenme gibi en ufak bir arızaya rastlanılmamaktadır. Bu durum psikogenik ağrı bozukluğu teşhisinde önemli bir durumdur. Hastada abartılı ve depresif bir ifade söz konusudur.

Atipik Somatoform Bozukluk

Sayılan diğer 4 sınıf somatoform bozukluk çeşidine dâhil olmayan histerik durumlar atipik somatoform bozukluk sınıfına dâhil edilmektedir. Yine burada da organik sebeplere dayandırılamayan abartılı şikâyetler mevcuttur.