Yaşlılarda İdrar Kaçırma

tarafından
230
Yaşlılarda İdrar Kaçırma

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu her geçen gün artmaktadır ve yaşlı bireylerde yaygınca görülen, halk dilinde “idrar kaçırma” olarak bilinen “üriner inkontinans” Dünya Sağlık Örgütü tarafından “medikal tabu” olarak kabul edilmiştir. Toplumsal baskı, yetiştirilme şekli sebebiyle sağlıkla ilgili bir konu olsa bile insanlar utangaç ve içe kapanık olabiliyorlar ve bu da tedavi sürecini çok olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.

Yaşlılarda İdrar Kaçırma

Bu utanma hali, hastanın hastalığıyla ilgili konuşmak istememesi, doktora gitmemesi ve özgüvensizlik durumuna yol açar. Hastada baş gösteren utanma, sıkılma duygusu, pek çok doktorun da idrar kaçırma konusunda ve tedavisinde çok bilgi sahibi olmayışları, hastaya bu konuda sorular yöneltmekte tereddüt edişleri hasta tarafından hastalığın tedavisi olmadığı algısı yaratmıştır.

Bu problemi yaşayan hastalar bilgi eksikliğinden, idrar kaçırmayı yaşlılığın normal bir getirisi olarak görür fakat bilinenin aksine tedavisi mümkün bir hastalıktır. İdrar kaçırma genellikle aksırma, öksürme, ıkınma gibi durumlarda karın iç basıncının artmasıyla mesaneden istemsiz idrar kaçırma durumudur.

[reklam id=1]

4 tip idrar kaçırma vardır: “ Stres tipi idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma, mikst tiptaşıma, taşma tipi idrar kaçırma ve fonksiyonel idrar kaçırma.”  Kadınlarda sıkça görülen tipi “fonksiyonel idrar kaçırma”dır. Tedavi hastanın sıkışma tipi tespit edildikten sonra kişiye özel uygulanır. Kafein içeren, kolalı içecekler ve çok sıvı tüketimi hastalık seyrince uzak durulması gereken durumlardır.

İdrar kaçırma problemi yaşayan hastalarda kendini eve kapatma, sosyal hayattan uzaklaşma, özgüvensizlik ve suçluluk duygusu yaşanır ve bunu atlatmanın yolu tedavi olmanın yanısıra sosyal hayata katılım ve bu problemle başa çıkmak için üretilmiş ürünlerin kullanımından geçer.

Yaşlılarda İdrar Kaçırma 1

Hijyenik ve rahat yaşlı bezleri, pedleri bunların başında gelir. Bu ürünleri kullanan hastalar hayatlarını sosyal hayata adapte olarak sürdürme imkanı bulurlar. İdrar kaçırma sorunu yaşlı birey tarafından normalize edilmemeli, çevresel faktörler ve stres eşiği göz önüne alınarak çözüm yoluna gidilmelidir.

Hastanın mutluluğu ve tedavisi için doktor, aile, çevre desteği çok önemli ve gereklidir. İdrar kaçırma problemi çözümsüz değildir. Yüksek moral, doğru tedavi ve gerekli egzersizlerle idrar kaçırma problemi ortadan kaldırılabilen bir hastalıktır.